Profesní profil PhDr. Ing. Petr Montag, Ph.D.

Vzdělání:

 • ČVUT, faktulta strojního inženýrství (1978),
 • Univerzita Karlova, fakulta filozofická - obor psychologie (1994),
 • zkouška FCE (1997),
 • PhD. v oboru psychologie (2003)

Absolvované kurzy a stáže:

 • Dvouměsíční studijní program pro pers. manažery v Japonsku,
 • certifikované kurzy v HRM,
 • certifikovaný kurz grafologie,
 • trénink koučů Škoda auto, a. s.

Profesní zaměření:

 • trénink manažerských dovedností,
 • koučink a mentoring manažerů i specialistů,
 • organizační a personální poradenství,
 • výuka psychologie práce a organizace na ČVUT - MÚVS v Praze.

Klienti:

Lektorská činnost:

 • Preciosa a. s.,
 • SITA CZ a. s.,
 • AGC Flat Glass Czech a. s., člen skupiny AGC Group (dříve Glaverbel Czech),
 • Unifrax s. r. o.,
 • O-I Manufacturing Czech Republic, a.s. (dříve Avirunion a. s.),
 • Meva, a. s.,
 • Mevatec s. r. o.,
 • Automotive Lighting s. r. o.,
 • Povodí Vltavy s. p.,
 • Kordárna a. s.,
 • ČEPS a. s.,
 • Sellier & Bellot, a. s.,
 • O2 Telefonica a. s. (dříve Telecom a s.),
 • Vest-Izol Zákupy s. r. o.,
 • Hoffmann Kovovýroba, s. r. o.,
 • NYK Logistics and Megacarrier.

Poradenská a konzultatnská činnost:

 • Preciosa a. s. (projektování a realizace DC pro 150 mistrů),
 • ČEPS a. s.  (výběrová  řízení na vrcholové manažerské pozice, AC pro střední  i vrcholové manažerské pozice a pozice specialistů),
 • Severočeské doly, a. s. (výběrová řízení),
 • Societé Generale Equipment Finance CZ, s. r. o. (DC a výběrová řízení),
 • Elektroporcelán  Louny,  a.  s.  (projekt  v rámci  Phare:  Zvýšení  konkurenceschopnosti  českých  firem
 • zvýšenou úrovní HRM),
 • Meva a. s. (strategické workshopy),
 • Keramost a. s.(změna firemní kultury),
 • Letiště Praha a. s. (závádění prvků personálního řízení, výběrová řízení),
 • Vest-Izol. s. r. o. (změna systému odměňování ve výrobě),
 • Faurecia Lecotex, a. s. (změna systému odměňování),
 • Faurecia Interior Systems Bohemia s. r. o .(moderace strategických workshopů),
 • Třetí kariéra (projekt EU: Využtí potenciálu pracovníků nad 50 let v českých firmách.

Koučink:

 • AGC Flat Glass Czech a. s. (výrobní management a servisně - obchodní specialisté),
 • AGC Automotive Czech,  a. s. (výrobní management),
 • Siemens Industrial Technic (výrobní management),
 • Unifrax s. r. o. (vrcholové vedení),
 • O2 Telefónica a. s. (Telecom - manažeři v obchodní oblasti),
 • ČEPS a. s. (vyšší management),
 • MEVA, a. s. a Mevatec, s. r. o. (vrcholové vedení),
 • Preciosa, a. s. (výrobní management),
 • SITA CZ a. s. (vrcholový management + koučink obchodníků v terénu),
 • Veletrhy Brno, a. s. (koučink obchodníků v terénu).